Voorzitter Raad van Advies

In verband met een vacature in de Raad van Advies per 1 juni 2023 is het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala op zoek naar een kandidaat voor de functie van

Voorzitter Raad van Advies

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) bestaat uit circa 300 medisch specialisten en voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis Isala. Afspraken hieromtrent liggen vast in een samenwerking- en dienstverleningsovereenkomst. Isala is een groot topklinisch ziekenhuis en heeft haar hoofdvestiging in Zwolle.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: www.isala.nl en www.msbisala.nl

Raad van Advies

Het MSB-I heeft als hoofddoel: bijdragen aan ziekenhuiszorg binnen Isala van de hoogst denkbare kwaliteit. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen alle partijen binnen het ziekenhuisconcern nodig. De leden van de Raad van Advies helpen hierbij. Zij treden op als coach en klankbord voor het bestuur van het MSB-I. Dit doen zij in het bijzonder bij kwesties die gaan over het opbouwen van een gezonde en constructieve relatie tussen de bestuurders, de medisch specialisten van het MSB-I en het ziekenhuisconcern. Zij houden steeds voor ogen dat de medisch specialisten van het MSB-I over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen blijven kijken en multidisciplinair en patiëntgericht samenwerken. Zo blijft de focus liggen waar hij hoort: samen werken aan zorg van de hoogst denkbare kwaliteit.

De Raad van Advies bestaat uit drie leden:

• Voorzitter met brede bestuurlijke ervaring en ruime generalistische kennis en ervaring.

• Lid met een juridisch profiel en kennis en ervaring verkregen in de juridische en/of consultancy praktijk.

• Lid met een medisch specialistisch profiel.

Uw profiel

• Bestuurlijke achtergrond (bv. oud ziekenhuisbestuurder, stafbestuurder, bestuurder wetenschappelijke vereniging).

• Beschikking over een breed netwerk.

• Visie op de curatieve zorg, zowel op het gebied van medische ontwikkelingen als organisatorische veranderingen.

• Ervaring met onderwijs/onderzoek in de cure.

• Kennis en ervaring met zorginnovatie en met kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Kwalificaties

• Inspirerend, charismatisch, overtuigend, flexibel, kan out-of-the-box denken.

• Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.

• Kan onbevangen opereren tegenover de diverse gremia en t.o.v. de kwesties die spelen voor MSB-I.

• Kan goed omgaan met sterk uiteenlopende belangen, verbinder, loyaal aan de organisatie.

• Staat open voor kritische (zelf)reflectie.

Honorering

De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor de duur van drie jaar. Herbenoeming van leden kan éénmaal geschieden voor de duur van ten hoogste drie jaar. De Raad van Advies vergadert tenminste viermaal per jaar of zoveel vaker als dat nodig wordt geacht. De leden van de Raad van Advies ontvangen een vergoeding. Deze is vrijgesteld van btw.

Procedure

Er is een selectiecommissie, die bestaat uit een afvaardiging van leden van het MSB-I, het MSB-bestuur en de huidige RvA commissie.

Solliciteren

Indien u interesse hebt voor deze functie, verzoeken wij u om uiterlijk 3 maart 2023 aan ons uw cv met uitgebreide motivatie te doen toekomen, dit t.a.v. Chris Kwik, voorzitter MSB-I, msb@isala.nl.

Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld