Het MSB-I brengt meer gelijkgerichtheid binnen het ziekenhuis

Op 1 januari 2015 werd de integrale bekostiging in de zorg ingevoerd. Daarmee verviel het wettelijk vastgestelde honorariumtarief en het bijbehorende declaratierecht voor medisch specialisten in vrij beroep. Als reactie hierop heeft het merendeel van de vrijgevestigde medisch specialisten van Isala zich verenigd in het Medisch Specialistisch Bedrijf-Isala (MSB-I). Het MSB-I levert haar diensten aan patiënten en aan de ziekenhuisorganisatie Isala op basis van een contractrelatie. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst (SDO) tussen de raad van bestuur van Isala en het bestuur van het MSB-I.

Heldere belangen, betere samenwerking

Door de oprichting van het MSB-I is er meer gelijkgerichtheid ontstaan tussen Isala en de medisch specialisten. Daarnaast is er meer gelijkgerichtheid ontstaan tussen de medisch specialisten onderling, er vindt ontschotting van de oude specialisme-maatschappen plaats. Door het verdwijnen van ‘eilandjes van maatschappen’ wordt er nog beter samengewerkt op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid.