Bestuur MSB-I

Het bestuur bestaat uit drie leden. Naast bestuurslid zijn zij medisch specialist binnen het MSB-I. Het bestuur wordt benoemd door de Vergadering van Maten (VvM) en geeft leiding aan het MSB-I. Daarnaast is het bestuur de gesprekspartner voor instellingen waarmee wij een samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst aangaan.

Het MSB-I maakt zich hard voor goede zorg en doet dit samen met de andere partijen binnen ziekenhuisorganisatie Isala. Zo heeft ons bestuur zitting in het bestuur van de Vereniging de Medische Staf van Isala (VMS), wat zorgt voor een goede binding met de Vereniging voor Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). Dit vinden wij belangrijk voor een sterke samenhang binnen de medische staf van Isala en voor helderheid tijdens overlegsituaties met de raad van bestuur van Isala.

Het bestuur zet zich in voor:

  • de kwaliteit van de zorg die onze leden verlenen;
  • strategische beleidsvorming;
  • het beleid binnen het MSB-I;
  • de belangenbehartiging van onze leden;
  • een goede regionale samenwerking;
  • het informeren en verbinden van onze achterban.

Het bestuur bestaat uit:


C.J. (Chris) Kwik, thoraxanesthesioloog-intensivist en voorzitter MSB-I

Portefeuille:
Landelijke en regionale samenwerking; samenwerking met het ziekenhuis (SDO); HR; strategie; externe contacten en communicatie.

Vakgroepen:
Chirurgie, Dermatologie, Inwendige geneeskunde, MDL, Neurologie, Radiotherapie


Dr. H.P.E. (Hilde) Peters, internist en bestuurslid MSB-I

Portefeuille:
Kwaliteit & veiligheid; privacy; klachten & claims; onderzoek, opleiding en wetenschap; ICT.

Vakgroepen:
Gynaecologie/Verloskunde, KNO, Longziekten, Neurochirurgie, Nucleaire geneeskunde, Orthopedie, Plastische chirurgie, Radiologie


Dr. S.H. (Sven) van Helden, chirurg en bestuurslid MSB-I

Portefeuille:
Financiën, verdienmodel; verdeelmodel; investeringen; sales.

Vakgroepen: 
Anesthesiologie & IC, Cardiologie, Cardiothoracale chirurgie, KCL, Medische Microbiologie, Oogheelkunde, Urologie

Het MSB-I functioneert binnen de kaders van de volgende overeenkomsten:

  • Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst met de raad van bestuur van Isala;
  • Maatschapsovereenkomst MSB-I