Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau biedt ondersteuning en geeft advies aan het bestuur van het MSB-I. Optimale dienstverlening en kwaliteit zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Het bedrijfsbureau en het bestuur werken nauw samen.
Bij HR-activiteiten krijgt het bedrijfsbureau ondersteuning van de afdeling HR van Isala.
Het bedrijfsbureau bestaat uit een financiële – en een administratieve kolom.

Financiële kolom:


Dhr. T.E. (Theo) van den Brink. Hij werkt op projectbasis binnen het MSB-I, ondersteunt de financiële kolom en neemt deel aan overleggen met Isala.


Dhr. C.A.J. (Corné) van der Worp, radioloog en financiële ondersteuning MSB-I


Dhr. K. (Kees) Bus, senior medewerker rapportage en administratie.

Administratieve kolom:


Mw. drs. M.C. (Mary) van de Kemenade, HR, ambtelijk secretaris


Mw. K.A. (Karin) Christen, adviseur beleid en ondersteuning / projectmedewerker

 
Mw. G.G. (Giselijn) Hollink, bestuursondersteuner / adviseur beleid


Mw. C.A. (Christien) Pit, ondersteuner IFMS, peer support en professioneel gedrag


Mw. E.A.M. (Esther) Volkers, adviseur beleid en ondersteuning / HR

Cilla Klomp
Mw. C.C.C. (Cilla) Klomp, secretaresse

Mw. B.J. (Bernet) Palm, secretaresse